Tidigare kullar

Tidigare kullar!

Jag fick mitt stamnamn S*Amorzinhos inregistrerat 2005-11-16 och födde upp 6 stycken birmakullar. A till F-kullen.

Efter det hade jag en paus pga personliga omständigheter.


G-kullen och framåt, bland annat med två delägarkullar där min delägare registrerade en kull med sitt stamnamn och en kull som jag registrerade med mitt stamnamn, har varit sibiriska kullar och sedan har jag haft en brittisk långhårskull.